Zarząd

Zarząd OSP:

  • Daniel Koźmiński - Prezes,
  • Maciej Lipigórski - Naczelnik / I v-ce Prezes,
  • Marian Ziemecki - II v-ce Prezes,
  • Ewelina Lewandowska - Sekretarz,
  • Mirosław Szczęsny - Gospodarz,
  • Mariusz Pietrzyk - Członek,
  • Marta Brzeczkowska - Skarbnik.